דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

ראש העין, מגרשים 912-913

מרכז מסחרי חדש המשלב כ-10,000 מ"ר מסחר עם כ-2000 מ"ר מבני ציבור

ו-256 יח"ד ב-4 מגדלים.

בניה במדרון ופיתוח פארק במרכז הפרויקט.

 

שפיר.

שלב: בביצוע

 

הבא

הקודם