דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

רחובות, רחובות החדשה

סדרת תכניות לארגון מחדש של זכויות הבניה תוך תוספת יח"ד

ויצירת בינוי ל-300 יח"ד במערב התכנית וכ-500 יח"ד ומסחר במזרחה, לאורך רחוב הרצל.

 

היזם: חברת אזורים.

שלב: חלק מן התכניות מאושרות ובנויות וחלקן בהליכי אישור.

הקודם

 

הבא