דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

אור יהודה, מערב

קוטגי'ם טוריים לאורך רחובות משולבים.

 

פרץ בוני הנגב.

שלב: מאוכלס.

הקודם

 

הבא