דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

יפו, קדם 139

11 דירות, הריסה ובניה מחדש.

2 מבנים סביב גן ובריכה משותפים.

 

שלב: מאוכלס.

הקודם

 

הבא