דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

הוד השרון, דרך רמתיים פינת רחוב שרת

תכנית בסמכות מחוזית המאפשרת בנית מגדל מגורים ומסחר

ושימור מבנה המשאבות ההיסטורי בכניסה הצפונית לעיר.

 

היזם: בעלי הקרקע.

שלב: התכנית אושרה בועדה המקומית.

הקודם

 

הבא