דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

אבן יהודה, הכניסה הדרומית

תכנית לבינוי של שכונת בתים פרטיים, קוטג'ים טוריים, בניה רוויה ומסחר.

 

היזם: חמ-אל השקעות.

שלב: לקראת אישור תכנית הבינוי לביצוע.

הקודם

 

הבא