דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

בת ים, בלפור פינת רוטשילד

מסחר מלווה רחוב סביב 2 כיכרות במרכז העיר.

שילוב 2 מבנים לשימור.

 

שחר ברוטשילד.

שלב: בתהליכי אישור.

 

הבא

הקודם