דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

אזור, הכניסה המערבית

מרכז מסחרי בתפר שבין איזור התעשיה למגורים.

מעין קניון פתוח המחבר בין השצ"פ למבני התעסוקה שממערב.

 

אפרידר.

שלב: בביצוע.

 

הבא

הקודם