דאובר אדריכלים -  בית מגדלור | בן יהודה 3 קומה 6 תל אביב 6380103 | טל': 972-3-5227717+ |  פקס: 972-3-5237969+ |

אשקלון, פארק אלון

יצירת מסגרת תכנונית לבנית 472 יח"ד ושטחי מסחר.

סדרת תכניות בסמכות הועדה המקומית והמחוזית

כדי לאפשר את התחלות הבניה במקביל לאישור התכנית.

 

היזם: אמלוני נכסים.

שלב: תכנית מאושרת ובנויה ברובה.

הקודם

 

הבא